Välkommen till webbutbildningen "det nya Arbetssättet"

Alltid Gratis!

Om utbildningen

Utbildningen ”Det Nya Arbetssättet” är för dig som arbetar eller stöttar ett barn eller ungdom som har LSS-beslut och som behöver stöd med sitt vardagliga beslutsfattande.

Utbildningen ”Det Nya Arbetssättet” bygger på metoden Stödjande beslutsfattning.

Utbildningen ger dig som är stödperson tips på nya förhållningssätt, metoder och annat material som du kan behöva för att utvecklas i ditt arbete med att uppmuntra och stärka ungas självbestämmande i er verksamhet!

Få tillgång till utbildningen

Registrera dig nedan i formuläret för att få tillgång till utbildningen. 

I slutet av utbildningen kommer du att få göra en utvärdering för att få ditt intyg. som du kan skriva ut. 

Vi samlar in kontaktuppgifter för att föra statistik på användandet av vår utbildning. Vi kommer automatiskt att lägga till dig i vår kontaktlista för att hålla dig uppdaterad på vad som händer i FritidsFriends! 

Registrera dig här!
Registrera dig här för att komma till utbildningen. För att få tillgång igen, registrerar du dig en gång till.