Metodbok!

Inom FritidsFriends kommer vi ta fram en lättläst metodbok som kommer vara ett hjälpmedel för att öka ungas självbestämmande kring fritidsaktiviteter.
I arbetet att ta fram metodboken kommer vi ha referensgruppsmöten för att samla in idéer.
Vi kommer ha möten både fysiskt på plats i Linköping och digitalt.
 
Har du LSS beslut (eller rätt till LSS beslut) och är mellan 6-30 år?
Även du som är förälder eller jobbar med målgruppen är välkomna att höra av er.
 
 
Maila din intresseanmälan eller frågor till informatör Anjelica Johansson på anjelica@fritidsforbundet.se
Vill du veta mer?

Kontakta oss

ff@fritidsforbundet.se | 070 814 85 82