NÄTVERK FÖR SJÄLVBESTÄMMANDE

Nätverket finns för dig som är:

  • Stödperson från en verksamhet.
  • Både förälder och stödperson.
  • Ung med LSS beslut.
Vad gör nätverket?
  • Unga får själva utveckla sitt självbestämmande, självförtroende och sina relationer.
  • Dela information och stötta varandra i arbetet med ungas självbestämmande i verksamheter.
  • Utveckla och sprida kompetensen vidare.

Kostnad: Gratis

Första nätverksträffen kommer vara våren 2024.

 

Vill du veta mer?

Kontakta oss

ff@fritidsforbundet.se | 070 814 85 82