"DET NYA ARBETSSÄTTET"

Beskrivning:
Utbildningen ”det nya arbetssättet” är för dig som arbetar på en LSS-verksamhet med att stötta barn, unga och unga vuxna fatta beslut på deras fritid. Du vill kanske utveckla nya kunskaper och få fler perspektiv på uppmuntran, självbestämmande och bemötande av unga med funktionsvariationer som har vissa beslutssvårigheter. 

Innehåll:
Utbildningen är baserad på metoden ”stödjande beslutsfattning” och följer 4 block. Inom varje block finns tips, samlingar av förhållningssätt och övningar som är nyttiga att ta med till er verksamhet. 

Tidsåtgång:
ca 90 min. Övningarna är gruppövningar som ni gör utanför utbildningen. 

Utvärdering och Kursintyg:
I slutet kommer ni att få göra en kort utvärdering av utbildningen samt få ett intyg om att ni har tagit del av vårt material via e-post efter avslutad utbildning.

Nu kör vi!

Det nya arbetssättet 

Varför är ungas självbestämmande viktigt

1. Det skapar förutsättningar för livet!

Barn som tidigt lär sig och utvecklar ett självbestämmande och konsekvens-tänk får bra förutsättningar för sitt vuxna liv.

2. Det skapar och leder till barns utveckling!

Barn som får stöd i att utforska sitt självbestämmande utvecklas i större grad både socialt, personlighetsmässigt, fysiskt och får större chans att våga och testa på saker som ung. 

3. Det skapar större delaktighet! 

Barn, unga och minderåriga – speciellt de med funktionsvariationer – känner sig ofta utanför, glömda eller ej delaktiga. Genom att stötta barns utvecklande av deras självbestämmande främjar vi även barns delaktighet i frågor som rör dem. 

Det nya arbetssättet 

stödjande beslutsfattnig

Vad säger lagen?

Enligt lagen är alla barn tills att de fyller 18 år. Barn är egna individer som har rättigheter. 

I Barnkonventionen står det att barn ska ha rätten att ha inflytande över sitt liv och samhället i stort. 

Stödjande beslutsfattning är en metod för att säkerställa att de barn, unga och unga vuxna som inte självständigt kan fatta beslut – får hjälp att utöva sitt självbestämmande och sitt inflytande i frågor som rör deras liv. 

vad är stödjande beslutsfattnig?

Stödjande beslutsfattning är motsattsen till ställföreträdande beslutsfattning
– när någon bestämmer över huvudet på dig. 

Stödjande beslutsfattning inkluderar alltid personens vilja i högsta grad. 

Stödjande beslutsfattning kräver en god relation mellan den som ska stödjas och den som stöttar. Detta för att säkerställa tillit, bästa kännedom om önskan/vilja, och för att kunna skapa en god förståelse och ett informerat beslut. 

Stödjande beslutsfattning kräver att den som behöver stöd ska få stöd. Det betyder att även om en person som behöver stöd inte kan kommunicera vad ens vilja är – så behöver stödpersonen fortsätta försöka få reda på mer tills dess att en förståelse finns. 

Hur hjälper det oss i vårt arbete?

Vi kommer nu att gå in i 4 block.

  1. God relation
  2. Barnets önskan
  3. Skapa förståelse
  4. Uppmuntran och bemötande


Dessa 4 block grundar sig i stödjande beslutsfattning så att ni som arbetar med att stötta barn och unga med deras beslutsfattning ska kunna ta del av olika förhållningssätt, metoder och övningar som utvecklar ert arbete på er verksamhet. 

1. GOD RELATION

I detta block får du ta del av tips, övningar och metoder för att skapa en god relation mellan dig och den du ska stötta. 

För att kunna stötta en person med dennes beslut behöver du först skapa en god relation som bygger på tillit. 


LÄRA KÄNNA

Lär känna ungdomen i olika situationer. Hur är ungdomen när den är glad, ledsen, arg, upprymd eller trött.

AKTIVITET

Att göra roliga saker är ett fantastiskt bra sätt att lära känna varandra på. Se till att ni får tid tillsammans och att du skapar en trygghet för ungdomen.

VAD PÅVERKAR

Ta reda på vad som påverkar ungdomen positivt och negativt när den ska fatta ett beslut – du behöver hjälpa till att skapa förutsättningar. Vill den sitta ensam med dig i ett tyst rum? Se till att skapa dessa förutsättningar.

KOMMUNIKATION

Du behöver kunna kommunicera och förstå hur ungdomen kommunicerar. Oavsett kommunikationsförmåga så behöver du lista ut vad som sägs och inte sägs när du ska stödja någon till att fatta ett beslut. Det gäller också att du kan förklara så att ungdomen kan förstå vad den beslutar om.

övning

För att lära känna den du ska stötta kan du använda dig av denna övning som ni gör tillsammans. 

Hur: 
Du som stödperson ställer och förklarar frågorna för ungdomen.
Hjälp ungdomen komma till insikt och förvalta svaren på ett säkert ställe. 

– Hur vill ungdomen få information?

– Hur stödjer du bäst ungdomen?

– Vad är bästa tiden för ungdomen att fatta beslut?

– Vad är bästa platsen för ungdomen att fatta beslut på?

verktyg: tydliggörande pedagogiks 7 frågor

För att jämna ut mellan funktionsförmågor på er verksamhet kan ni använda er av verktyget ”tydliggörande pedagogiks 7 frågor”. 

Det ska alltid gå att ge svar på dessa frågor.

Frågor:

– Varför ska jag göra det? 

– Vad ska jag göra?

– Var ska jag vara?

– Med vem ska jag vara?

– När ska jag göra det?

– Hur ska jag göra det?

– Vad händer sedan?

Vill du veta mer? 

I Annelie Karlssons bok ”Specialpedagogik för fritids: En grundbok” får ni fler verktyg och kan utveckla ert lågaffektiva arbete på er verksamhet. 

2. barnets önskan

I detta block får du ta del av tips, övningar och metoder för att säkerställa att du får fram barnets önskan. 

När du stöttar i beslutsfattning ska du säkerställa att du vet vad barnet önskar få ut av beslutet. 

I kommande steg får vi fler metoder och övningar som vi kan använda för att skapa förståelse, och hur vi bemöter och uppmuntrar barn. 

 

aktivt lyssnande

Lär känna ungdomen i olika situationer. Hur är ungdomen när den är glad, ledsen, arg, upprymd eller trött.

rimliga alternativ

Att göra roliga saker är ett fantastiskt bra sätt att lära känna varandra på. Se till att ni får tid tillsammans och att du skapar en trygghet för ungdomen.

coachande förhållningssätt

Ta reda på vad som påverkar ungdomen positivt och negativt när den ska fatta ett beslut – du behöver hjälpa till att skapa förutsättningar. Vill den sitta ensam med dig i ett tyst rum? Se till att skapa dessa förutsättningar.

lågaffektivit förhållningssätt

Du behöver kunna kommunicera och förstå hur ungdomen kommunicerar. Oavsett kommunikationsförmåga så behöver du lista ut vad som sägs och inte sägs när du ska stödja någon till att fatta ett beslut. Det gäller också att du kan förklara så att ungdomen kan förstå vad den beslutar om.

övning

Aktivt Lyssnande

1. Dela upp er två och två, berätta om något som gör dig glad.

2. Person 1 börjar prata. Under tiden lyssnar person 2 aktivt och får inte avbryta.

3. När person 1 är klar ska person 2 återberätta vad den hört.

4. Byt och kör igen.

”Metod: Hur svårt kan det va!?” 2017, Fritidsforum 

verktyg: nöhra-modellen

Hjälp ungdomen nå sina mål eller att komma fram till sin insikt med hjälp av Nöhra-modellen. 

Nöra lokaliserar ett mål och hur vi tar oss dit. 

Nuläge – hur ser det ut nu?

Önskat läge – Vad är det önskade läget? Vart vill du komma?

Hinder – finns det hinder som kan komma i vägen?

Resurser – vilka resurser finns eller behövs för att komma över hindren? 

Agera – vad måste du göra för att nå dit du vill? 

Vill du veta mer? 

FritidsFriends och Fritidsförbundet samarbetar med Coachen Fredric Käld. Fredric är coach i coachande förhållningssätt och håller kurserna ”den Coachande Fritidsledaren” i olika delar. 

3. skapa förståelse

I detta block får du ta del av tips, övningar och metoder för att hjälpa barnet förstå sina beslut.

När du stöttar i beslutsfattning ska du kunna förklara och skapa förståelse hos barnet så att hen kan ta ett informerat beslut. 

 

förklara

Förklara ord, innebörd och processer.

Öva på din egna förmåga att förklara på ett sätt som alla kan förstå.
Använd enkla och tydliga ord. 

använd hjälpmedel

Använd gärna bilder eller andra hjälpmedel som hjälper dig att kommunicera och förenkla för barnet. 

FritidsFriends-boken kommer att vara ett hjälpmedel till er när ni ska stödja barns beslut om fritidsaktiviteter.

Tips!
På Lågaffektiva Bokhandeln kan ni handla pedagogiska hjälpmedel som Funkarna, kort som hjälper er tala om ord med bilder. Källa: Funkarkort

konsekvenser

Vad kan olika val ha för konsekvenser. Även för-och nackdelar som kan ha betydelse inför och efter ett val. 

Använd extra tydlighet: Tidangivelser,  vem som är med och vad som ska göras.

få kvitto

Få kvitto på att ungdomen förstått. 

”Har du förstått…”

Du kan också använda stängda frågor där svaren är JA eller Nej. 

Källa: Fredric Käld ”Den Coachande Fritidsledaren” del 1.

4. uppmuntran och bemötande

I detta block får du ta del av tips, övningar och metoder för att uppmuntra och bemöta barn och unga i processen att fatta beslut. 

När du stöttar i beslutsfattning ska du kunna uppmuntra och bemöta barn och unga till självbestämmande. 

 

peppa och lyfta fram barn

Uppmuntra och stötta – vissa vägen till självbestämmande och utveckling.

Försök stötta barnet till en ”vändning”. Något positivt eller en bit på vägen som kan hyllas. 

bekräfta

Bekräfta allt bra ungdomen gjort och lärt sig i sin process. Bekräfta att du hör och lyssnar på ungdomen.

fånga upp

Hur ser vi till att fånga upp goda tankar som framkommer? vad gör vi med förslag som inte är rimliga just nu? Hur kan vi plocka fram saker senare?

generell samsyn på självbestämmande på er verksamhet

Skapa samsyn på er verksamhet:

– vad är självbestämannde och hur arbetar vi med det?

– hur kan vi arbeta som ett team med detta bättre?

 

övning

Utvärdera och förändra – metod från lågaffektivt förhållningssätt

Hur:
För att kunna förebygga att en situation upprepas eller blir sämre, behöver personalen som arbetar få tid att tala med varandra om vad de tror situationen berodde på. Det är ofta svårt att veta i vilka situationer ett barn reagerar och hur hen reagerar. 

I boken ”Specialpedagogik för fritids: En grundbok” rekommenderas det att hålla ett enkelt schema. 

I schemat markerar personalen timme för timme hur barnet haft det. Exempelvis grön, gul, röd.
Efter ca en vecka kan ni utvärdera och därefter förändra ert arbete om det behövs. Detta för att kunna arbeta förebyggande på verksamheten. 

utbildningen är nu genomförd. grattis!

Utvärdera utbildningen

Fyll i dina uppgifter nedan! 

Du kommer att få ett bekräftelsemeddelande – tänk på att kolla i din skräppost! 

Utvärdera och ladda ner ditt intyg!
Vill du veta mer?

Kontakta oss

ff@fritidsforbundet.se | 070-424 03 31

Stödjande beslutsfattning kräver en god relation mellan den som ska stödjas och den som stöttar. Detta för att säkerställa tillit, bästa kännedom om önskan/vilja, och för att kunna skapa en god förståelse och ett informerat beslut.